Strona główna » Monitoring


  Monitoring systemów alarmowych


    Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu alarmowego mają Państwo możliwość podłączenia go do Centrum Monitorowania Alarmów Firmy TOMPOL.

    Monitoring systemów alarmowych jest najnowocześniejszą, tanią i bardzo skuteczną metodą ochrony mienia. W dużym uproszczeniu metoda ta polega na podłączeniu do komputerowej stacji monitoringu istniejącego systemu alarmowego. W przypadku zaistnienia zdarzenia, które uruchomi system alarmowy, automatycznie informacja o tym zostanie przekazana do komputerowej stacji monitoringu.

    Dyżurny całodobowej stacji monitoringu weryfikuje otrzymany sygnał i natychmiast wysyła załogę interwencyjną.

W zależności od typu systemu alarmowego możliwy jest odbiór następujących informacji:

  • załączenie i wyłączenie systemu alarmowego
  • sabotaż systemu
  • alarmy techniczne (brak zasilania, awaria akumulatora itp.)
  • alarmy (włamanie, napad) z dokładną lokalizacją miejsca wtargnięcia i przemieszczania się intruza
  • automatyczne informowanie o braku załączenie systemu o ustalonej godzinie lub wyłączeniu systemu w nieodpowiednim czasie
  • alarm pożarowy
  • alarm medyczny

Rejestr wszystkich zdarzeń w pamięci komputera, łącznie z czasem reakcji operatora Komputerowego Centrum Monitoringu Firmy TOMPOL

Wydruk wszystkich zdarzeń

W przypadku otrzymania sygnału alarmowego natychmiastowa interwencja patrolu (czas interwencji ustalany przy podpisywaniu umowy z każdym klientem indywidualnie)

Zabezpieczenie naruszonego obiektu do czasu przybycia osoby upoważnionej z jednoczesnym powiadomieniem organów ścigania


    Warto dodać, że nasze Centrum Monitorowania Alarmów posiada niezależne pasma łączności radiowej przyznane przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Z pasm tych może korzystać tylko i wyłącznie nasza firma, bez możliwości ingerowania w nie innych użytkowników. Nie trzeba nadmieniać, że posiadanie własnego Centrum Monitorowania Alarmów niesie za sobą wiele korzyści związanych z Państwa bezpieczeństwem.

Copyright 2022 by www.ochronatompol.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.