Strona główna » Witamy na naszej stronie

Firma TOMPOL sp. jawna została założona w 2001 roku i od początku swojej działalności dąży do osiągnięcia wysokiego standardu wykonywanych usług w zakresie ochrony osób i mienia.

Firma spełnia wszelkie wymogi wynikające z Ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia.
Od 2001 roku legitymuje się koncesją nr L-2142/00

Dysponujemy własnymi pasmami radiowymi przyznanymi przez PAR do łączności monitoringowej oraz do porozumiewania się.W zawartej z naszą Firmą umowie zobowiązujemy się:

- maksymalny czas dojazdu patrolu interwencyjnego po otrzymaniu sygnału w większości obiektach nie przekraczający 7 minut

- podłączenie do stacji monitorującej - gratis, tylko u Nas nie pobieramy kaucji za nadajnik

- utrzymania wynegocjowanej kwoty przez okres dwóch lat

- dopuszcza się bez konsekwencji dokonania kontrolnych alarmów w celu sprawdzenia patroli interwencyjnych

- w przypadku niestaranności bądź niedbalstwa przy wykonywaniu obowiązków określonych w umowie FIRMA ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za działania swoich pracowników.
Copyright 2022 by www.ochronatompol.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.